کشف یکی از بزرگترین گورستان های تاریخی پیش ازاسلام در شهرستان فلاورجان

  کشف یکی از بزرگترین گورستان های تاریخی استان اصفهان در طی پنجاه سال اخیر در شهرستان فلاورجان مدیر اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان فلاورجان، ظهر امروز از کشف یک گورستان بزرگ تاریخی متعلق به دوران پیش ازاسلام در محدوده این شهرستان خبر داد. حافظ کریمیان ظهر امروز چهارشنبه ۱۴تیر با اعلام

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc