اختتامیه اولین اجلاسیه کنگره ملی شهدای خط شکن شهرستان فلاورجان برگزارمی گردد

اختتامیه اولین اجلاسیه کنگره ملی شهدای خط شکن شهرستان فلاورجان برگزارمی گردد

سرهنگ علی فتحیان در نشست خبری اولین اجلاسیه کنگره ملی سرداران و۱۴۰۰شهیدخط شکن شهرستان فلاورجان با اصحاب رسانه اولین اختتامیه کنگره ملی شهدای خط شکن  با وقفه‌ای چندماهه همزمان باروزحماسه وایثار این شهرستان  در ۵اسفندماه برگزار می‌شود وی  اشاره به  اختتامیه اولین اجلاسیه کنگره ملی ۱۴۰۰ شهید خط‌شکن و ۵ اسفندماه روز حماسه وایثار این