برگزاری راهپیمایی جاماندگان حسینی در فلاورجان
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فلاورجان:

برگزاری راهپیمایی جاماندگان حسینی در فلاورجان

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فلاورجان از برگزاری راهپیمایی جاماندگان حسینی در شهرستان فلاورجان خبر داد و گفت: درب همه امامزادگان شهرستان برای ورود زائران باز است.

آخرین اخبار

برگزاری راهپیمایی جاماندگان حسینی در فلاورجان
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فلاورجان:

برگزاری راهپیمایی جاماندگان حسینی در فلاورجان

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فلاورجان از برگزاری راهپیمایی جاماندگان حسینی در شهرستان فلاورجان خبر داد و گفت: درب همه امامزادگان شهرستان برای ورود زائران باز است.

عکس

فیلم