مراسم 9دی در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان برگزار شد به مناسبت  ۹ دی جلسه ای با حضور مدیر وکارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان تشکیل شد که در این جلسه جناب سرهنگ نور زاده  فرمانده سپاه ناحیه فلاورجان سخنرانی نمودند . منبع :شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان

DSC_0044_4مراسم 9دی در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان برگزار شد
به مناسبت  ۹ دی جلسه ای با حضور مدیر وکارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان تشکیل شد که در این جلسه جناب سرهنگ نور زاده  فرمانده سپاه ناحیه فلاورجان سخنرانی نمودند .

منبع :شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان