سومين دوره مسابقات قرآن كريم به مناسبت دهه فجرشهر كليشاد و سودرجان سومين دوره مسابقات قرآن كريم از طرف مؤسسه دارالقرآن نورالهدي كليشاد با همكاري ستاد دهه فجر شهر كليشاد و سودرجان در روز جمعه 9/11/94 در مكان مؤسسه برگزار گرديد ونفرات برتر توسط مؤسسه و شهرداري كليشادو سودرجان ، مورد تقدير قرار گرفتند

سومين دوره مسابقات قرآن كريم به مناسبت دهه فجرشهر كليشاد و سودرجان
IMG_1323
سومين دوره مسابقات قرآن كريم از طرف مؤسسه دارالقرآن نورالهدي كليشاد با همكاري ستاد دهه فجر شهر كليشاد و سودرجان در روز جمعه 9/11/94 در مكان مؤسسه برگزار گرديد ونفرات برتر توسط مؤسسه و شهرداري كليشادو سودرجان ، مورد تقدير قرار گرفتند