دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با درجه بسيار بالایی يكي از دانشگاههاي مطرح در بين دانشگاههاي آزاد اسلامي كشور مي باشد
دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان با درجه بسيار بالایی يكي از دانشگاههاي مطرح در بين دانشگاههاي آزاد اسلامي كشور مي باشد

رئيس روابط عمومي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان: واحد فلاورجان با درجه بسيار بزرگ يكي از دانشگاههاي مطرح در بين دانشگاههاي آزاد اسلامي كشور مي باشد  ثبت نام بدون آزمون در ۱۵ رشته مقاطع كارشناسي و كارداني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان انجام مي گيرد. محمد تقي فاضلي رئيس اداره روابط عمومي واحد فلاورجان […]

رئيس روابط عمومي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان: واحد فلاورجان با درجه بسيار بزرگ يكي از دانشگاههاي مطرح در بين دانشگاههاي آزاد اسلامي كشور مي باشد 

ثبت نام بدون آزمون در ۱۵ رشته مقاطع كارشناسي و كارداني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان انجام مي گيرد.

محمد تقي فاضلي رئيس اداره روابط عمومي واحد فلاورجان در اين زمينه گفت: داوطلبين خواهر ورود به دانشگاه مي توانند بدون آزمون و با مراجعه به سايتwww.azmoon.org يا مراجعه به دانشگاه در رشته هاي زيست شناسي عمومي،جانوري ،گياهي، ميكروبيولوژي، بيوشيمي ،حسابداري ،زبان و ادبيات عرب و فارسي و كارشناسي ناپيوسته آموزش زبان انگليسي،معماري و تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر و همچنين كارداني حسابداري،كامپيوتر،معماري و زبان انگليسي در واحد فلاورجان ثبت نام نمايند.

رئيس اداره روابط عمومي واحد فلاورجان افزود: واحد فلاورجان با درجه بسيار بزرگ يكي از دانشگاههاي مطرح در بين دانشگاههاي آزاد اسلامي كشور مي باشد كه با داشتن ۳۵ رشته در مقاطع مختلف تحصيلي ۴۰۰۰ دانشجو و دارا بودن آزمايشگاههاي مجهز و مدرن تحقيقاتي قطب علوم زيستي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان است.

فاضلي در ادامه گفت: داوطلبين براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني اينترنتي واحد فلاورجان به آدرس www.iaufala.ac.ir مراجعه نمايند.