مدیر جهاد کشاورزی فلاورجان با بیان اینکه این طرح در قالب تبدیل گلخانه های سنتی به نوین در فلاورجان اجرا شده است گفت: برای اجرای طرح در هر هزار متر مربع  یک میلیارد ریال تسهیلات  به گلخانه داران اعطا  شده و با اجرای آن سازه های چوبی و سنتی گلخانه ها  به سازه های  فلزی […]

مدیر جهاد کشاورزی فلاورجان با بیان اینکه این طرح در قالب تبدیل گلخانه های سنتی به نوین در فلاورجان اجرا شده است گفت: برای اجرای طرح در هر هزار متر مربع  یک میلیارد ریال تسهیلات  به گلخانه داران اعطا  شده و با اجرای آن سازه های چوبی و سنتی گلخانه ها  به سازه های  فلزی و صنعتی تبدیل می شود.
photo_2016-02-29_12-51-36 photo_2016-02-29_12-51-26
بهرام کریمی افزود: شهرستان فلاورجان، بیش از 500 هکتار گلخانه دارد که 90 درصد از آنها سنتی است و تمام گلخانه های آن هم تا سه سال دیگر صنعتی می شود.
وی گفت: بهره وری گلخانه های نوین دو برابر گلخانه های  سنتی است و گلخانه های نوین 16 برابر یک مزرعه بهره وری دارند.