همایش شکوه ایستادگی بسیجیان شهرستان فلاورجان برگزار شد
همایش شکوه ایستادگی بسیجیان شهرستان فلاورجان برگزار شد

همایش شکوه ایستادگی بسیجیان شهرستان فلاورجان گزار شد مراسم شکوه ایستادگی تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان فلاورجان همزمان با سراسر کشوربه مناسبت 5آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین دردر پارک ساحلی فلاورجان برگزار گردید. این مراسم با حضور فرماندهی سپاه فلاورجان (جناب سرهنگ نور زادهو نماینده محترممردم در مجلس شورای اسلامی ودیگر مسئولین شهرستان برگزار گردید.

همایش شکوه ایستادگی بسیجیان شهرستان فلاورجان گزار شد

مراسم شکوه ایستادگی تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان فلاورجان همزمان با سراسر کشوربه مناسبت 5آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین دردر پارک ساحلی فلاورجان برگزار گردید.

این مراسم با حضور فرماندهی سپاه فلاورجان (جناب سرهنگ نور زادهو نماینده محترممردم در مجلس شورای اسلامی ودیگر مسئولین شهرستان برگزار گردید.