پیروزی تیم هندبال فلاورجان مقابل رهنان در مسابقات هندبال نوجوانان پسر جام المپیاد محلات اصفهان مسابقات هندبال نوجوانان پسر جام المپیاد محلات اصفهان ادامه یافت  مسابقات هندبال نوجوانان پسر جام المپیاد محلات اصفهان در مجموعه ورزشی مشتاق ادامه یافت که نتایج آن به شرح ذیل می باشد: مبارکه 6 اسپادانا گرگاب 17 فولادمبارکه سپاهان 21 […]

پیروزی تیم هندبال فلاورجان مقابل رهنان در مسابقات هندبال نوجوانان پسر جام المپیاد محلات اصفهان
مسابقات هندبال نوجوانان پسر جام المپیاد محلات اصفهان ادامه یافت
 مسابقات هندبال نوجوانان پسر جام المپیاد محلات اصفهان در مجموعه ورزشی مشتاق ادامه یافت که نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

مبارکه 6 اسپادانا گرگاب 17
فولادمبارکه سپاهان 21 آرای اصفهان(ب) 2
شهید سجادی 23 شهرداری کاشان 25
فلاورجان 35 رهنان 12
لنجان 0 دولت آباد 10
شهرداری خمینی شهر 5 آرای اصفهان(الف) 1
شهدای عدل 6 اصفهان 32
فولادمبارکه سپاهان 25 شهرداری کاشان 12
آرای اصفهان(ب) 18 شهید سجادی 21
رهنان 10 لنجان 0
شهرداری خمینی شهر 26 اصفهان 12
نجف آباد 10 مبارکه 0

منبع :روابط عمومی هیات هندبال استان اصفهان،