روز چهارشنبه 10 خرداد 1396 آب رودخانه زاینده رود در محدوده شهرستان فلاورجان با تغییر رنگ به رنگ قرمز درآمد   اطلاعيه حفاظت محيط زيست استان اصفهان در خصوص تغيير رنگ آب رودخانه   زاينده رود در شهرستان هاي مباركه ولنجان به علت وقوع اشكال در سيستم يكي از تصفيه خانه هاي آب شرب در حاشيه […]

روز چهارشنبه 10 خرداد 1396 آب رودخانه زاینده رود در محدوده شهرستان فلاورجان با تغییر رنگ به رنگ قرمز درآمد

 
اطلاعيه حفاظت محيط زيست استان اصفهان در خصوص تغيير رنگ آب رودخانه   زاينده رود در شهرستان هاي مباركه ولنجان
به علت وقوع اشكال در سيستم يكي از تصفيه خانه هاي آب شرب در حاشيه زاينده رود در تاريح ۱۰/۳/۹۶ مقداري پساب و گل و لاي مربوط به تصفيه خانه مذكور وارد رودخانه زاينده رود شده و رنگ آب رودخانه را تحت تاثير قرار داده است .
محل ورود اين پساب پايين تر از محل برداشت آب شرب اصفهان بوده و هيچ گونه نگراني در خصوص آب شرب وجود ندارد.
با پيگيري انجام يافته ظرف مدت يك و نيم ساعت مشكل پمپاژ رفع و ورود پساب به رودخانه قطع شده است و در حال حاضر كيفيت آب رودخانه در محدوده شهرستان لنجان به حالت طبيعي نزديك شده و به زودي رنگ آب رودخانه عادي خواهد شد.
با توجه به تركيبات پساب خروجي از تصفيه خانه آب شرب، مصرف آب رودخانه در بخش كشاورزي ايرادي ندارد