انتخاب شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلاورجان به عنوان تعاونی برتر استان
انتخاب شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلاورجان به عنوان تعاونی برتر استان

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلاورجان در دوازدهمین جشنواره تعاونی های استان اصفهان به عنوان  تعاونی برتر انتخاب شد علیرضا تیغ سازمدیر تعاون اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به روند داوری تعاونی های برتر گفت:از 6 تا31 خرداد ماه سال جاری 502 شرکت تعاونی در سایت جشنواره ثبت نام کردند. وی افزود:آخرین جلسه […]

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان فلاورجان در دوازدهمین جشنواره تعاونی های استان اصفهان به عنوان  تعاونی برتر انتخاب شد
علیرضا تیغ سازمدیر تعاون اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به روند داوری تعاونی های برتر گفت:از 6 تا31 خرداد ماه سال جاری 502 شرکت تعاونی در سایت جشنواره ثبت نام کردند.
وی افزود:آخرین جلسه داوری تعاونی های برتر استان اصفهان با حضور کمیته اجرایی وکارگروه فنی و داوری دوازدهمین جشنواره تعاونی های برتر برگزار و از میان 502 شرکت تعاونی، اتاق تعاون برتر و اتحادیه برتر و 17 تعاونی انتخاب شدند.
تیغ ساز در خصوص گرایش تعاونی های منتخب گفت: 17تعاونی که به عنوان تعاونی های برتر استانی معرفی شده اند درگرایش های کشاورزی،صنعتی، معدنی، عمرانی، تأمین نیاز تولید کنندگان، تأمین نیاز مصرف کنندگان، تأمین نیاز صنوف خدماتی، اعتبار، دهیاری، زنان، حمل ونقل، فرش دستباف، مسکن، دانش بنیان، خدماتی، فراگیر ملی وتعاونی روستایی فعالیت می کنند
مدیر تعاون اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: دراین دوره از جشنواره تعاونی های برتر شرکت تعاونی مصرف کارکنان فولاد مبارکه در گرایش تأمین نیاز مصرف کنندگان وشرکت تعاونی نوید نور درگرایش دانش بنیان موفق شدند بالاترین امتیاز در بین شرکت های تعاونی داوطلب را کسب نمایند.
تیغ ساز ادامه داد: امسال هم از تعاونی های برتر همزمان با هفته تعاون در شهریور ماه تقدیر خوا هد شد.
اسامی تعاونی های برتر استان اصفهان