کشف بیش از ۱۶ هزار عدد مواد محترقه در فلاورجان
کشف بیش از ۱۶ هزار عدد مواد محترقه در فلاورجان

مدیر بازرسی اصناف استان اصفهان گفت: بیش از ۱۶هزار عدد مواد محترقه در فلاورجان کشف و امحا شد. جواد محمدی فشارکی بیان کرد: در بازرسی مشترک کارشناسان این اداره با ماموران انتظامی از ۵۸ واحد صنفی شهرستان فلاورجان بیش ۱۶هزار و ۴۹ عدد موادمحترقهکشف شد. وی با بیان اینکه این میزان مواد از سه واحد صنفی […]

مدیر بازرسی اصناف استان اصفهان گفت: بیش از ۱۶هزار عدد مواد محترقه در فلاورجان کشف و امحا شد.

جواد محمدی فشارکی بیان کرد: در بازرسی مشترک کارشناسان این اداره با ماموران انتظامی از ۵۸ واحد صنفی شهرستان فلاورجان بیش ۱۶هزار و ۴۹ عدد موادمحترقهکشف شد.

وی با بیان اینکه این میزان مواد از سه واحد صنفی متخلف کشف شد، افزود: این واحدها پلمب و پرونده آنها برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی تحویل داده شد.