کسب مقام اول تیمی جهان توسط سمیه رحیمی قهدریجانی 
کسب مقام اول تیمی جهان توسط سمیه رحیمی قهدریجانی 

رئیس اداره ورزش و جوانان فلاورجان گفت:سمیه رحیمی قهدریجانی  توانست مقام اول تیمی جهان راازآن خودکند رحمان رئیسی گفت:سمیه رحیمی قهدریجانی نماینده شایسته ورزش شهرستان فلاورجان موفق شددر تورنمنت بین المللی رنکنیگ جهانی تیراندازی باکمان معلولین درجمهوری چک نشان طلای تیمی ریکروبانوان رابر گردن خودب  

رئیس اداره ورزش و جوانان فلاورجان گفت:سمیه رحیمی قهدریجانی  توانست مقام اول تیمی جهان راازآن خودکند

رحمان رئیسی گفت:سمیه رحیمی قهدریجانی نماینده شایسته ورزش شهرستان فلاورجان موفق شددر تورنمنت بین المللی رنکنیگ جهانی تیراندازی باکمان معلولین درجمهوری چک نشان طلای تیمی ریکروبانوان رابر گردن خودب