« عباسعلی دهقان» رییس شورای شهر  کلیشادوسودرجان شد/«محسن آقاجانی» نایب رییس
« عباسعلی دهقان» رییس شورای شهر  کلیشادوسودرجان شد/«محسن آقاجانی» نایب رییس

انتخابات هیات رییسه دوره دوم پنجمین شورای شهر کلیشادوسودرجان برگزار و عباسعلی دهقان به عنوان رییس انتخاب شد. در نشست اعضای شورای شهر کلیشادوسودرجان ترکیب جدید هیات رئیسه دوره دوم پنجمین شورای شهر کلیشادوسودرجان مشخص شد. در این نشست اعضای شورای شهر کليشاد وسودرجان پس از رای گیری  « عباسعلی دهقان » را به عنوان […]

عکس آرشویی است انتخابات هیات رییسه دوره دوم پنجمین شورای شهر کلیشادوسودرجان برگزار و عباسعلی دهقان به عنوان رییس انتخاب شد.

در نشست اعضای شورای شهر کلیشادوسودرجان ترکیب جدید هیات رئیسه دوره دوم پنجمین شورای شهر کلیشادوسودرجان مشخص شد.

در این نشست اعضای شورای شهر کليشاد وسودرجان پس از رای گیری  « عباسعلی دهقان » را به عنوان رئیس، « محسن آقاجانی» نایب رئیس و « صفورا محمدی» را به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر ، رضا کریمی نیز به عنوان منشي  و اکبر اکبری عضو شورای اسلامی شهر انتخاب شدند.

گفتنی است  اکبر اکبری در دوره نخست پنجمین دوره شورای اسلامی کلیشادو سودرجان به‌عنوان رئیس و رضا کریمی بعنوان نائب رئیس انتخاب شده بودند