پخت ۱۵ دیگ سمنو در آستان مقدس امامزاده سید محمد(ع) قهدریجان
پخت ۱۵ دیگ سمنو در آستان مقدس امامزاده سید محمد(ع) قهدریجان

در شب سال تحویل ۱۵ دیگ سمنو در جوارآستان مقدس امامزاده سید محمد قهدریجان (ع ) طبخ شد

همزمان با آغار سال ۱۳۹۸، ۱۵ دیگ سمنو در جوار آستان مقدس امامزاده سید محمد(ع) قهدریجان طبخ وبین زائران نوروزی توزیع شد.
طرح آرامش بهاری در جوار حرم مطهر امامزاده سید محمد(ع) قهدریجان همراه با اجرای مراسم تحویل سال و با حضور زائران از شهر ها و روستاهای اطراف برگزار شد و همچنین در شب سال تحویل نیز ۱۵ دیگ سمنو در جوار حرم مطهر این امامزاده جلیل القدر طبخ شد
برای پخت این سمنو سه تن آرد و ۵۰۰کیلوگرم جوانه گندم استفاده و صبح روز اول عیدنوروز بین مردم توزیع شد.