جمعیت هلال احمرفلاورجان  شماره حساب و کارت  برای کمک به سیل زدگان را اعلام کرد
جمعیت هلال احمرفلاورجان  شماره حساب و کارت  برای کمک به سیل زدگان را اعلام کرد

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان فلاورجان با اعلام شماره حساب ۹۹۹۹۹ و کد دستوری: #۱۱۲*۷۸۰* آمادگی این جمعیت را برای جمع آوری کمک های نقدی مردم به هموطنان سیل زدگان را اعلام کرد.

شفیعی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فلاورجان در گفتگو با خبرنگار نیوز فلاورجان اعلام کرد :جمعیت هلال احمر به دنبال درخواست های متعدد مردمی و همچنین ساماندهی و تمرکز دریافت کمک های نقدی و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از احساسات عمومی، فراخوان جدید جلب مشارکت های مردمی خود را به سیل زدگان شمال کشور اختصاص داد.
وی در ادامه افزود ؛ بدین ترتیب مردم شهرستان فلاورجان می توانند جهت اهدای کمک های نقدی خود برای جبران خسارات سیل زدگان شمال کشور از مسیرهای قانونی زیر اقدام نمایند:

-شماره حساب ۹۹۹۹۹ نزد تمامی بانک های کشور به نام جمعیت هلال احمر

واریز از طریق کد دستوری: #۱۱۲*۷۸۰*
واریز از طریق شماره کارت
۵۸۹۴-۶۳۱۸-۵۰۲۵-۹۷۳۰ متعلق به کمکهای مردمی به جمعیت هلال احمر
-واریز به شماره شبای بانک ملت: ۹۲۰۱۲۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۹۹۹۹۹