جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان در محله جعفرآباد فلاورجان
جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان در محله جعفرآباد فلاورجان

کمک های اهدایی مردم در محله جعفرآباد فلاورجان شامل۲۰۰۰ قرص نان ، مواد غذایی، لوازم بهداشتی ،لوازم خانگی ،فرش ،پتو ،چکمه بوده است که اولین محموله شب گذشته آماده ارسال شد

گروههای مردمی در محله جعفرآباد فلاورجان برای جمع آوری و اعزام اقلام کمکی به سیل زدگان بسیج شدند.
جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان در محله جعفرآباد با محوریت پایگاه شهید مدنی جعفرآباد ومسجد حضرت ابوالفضل ع جعفرآباد جهت ارسال برای مناطق سیل زده لرستان در حال انجام است
کمک های اهدایی مردم تاکنون شامل۲۰۰۰ قرص نان ، مواد غذایی، لوازم بهداشتی ،لوازم خانگی فرش ،پتو ،چکمه بوده است که اولین محموله شب گذشته آماده ارسال شد