رنگین کمان بعد از باران بهاری در فلاورجان
رنگین کمان بعد از باران بهاری در فلاورجان

بارش نعمت الهی در بهار مردم را به وجد آورده است و عصر امروز پس از بارش باران تشکیل رنگین کمانی زیبا این شادی را دو چندان کرد و تصاویر بسیاری از گوشه نقاط شهرستان فلاورجان از این رنگین کمان برای ما ارسال شد.

رنگین کمان بعد از باران بهاری در شهرستان فلاورجان

 

امروز  باران شدید شهرستان فلاورجان  را فراگرفت و باعث خوشحالی مردم گردیدو بعد از  این بارش ها، رنگین کمان در آسمان تشکیل گردید.

عکس : یزدانی