عادل نجفی بعد از مدتها ووشو فلاورجان رادر تیم ملی صاحب سهمیه کرد
عادل نجفی بعد از مدتها ووشو فلاورجان رادر تیم ملی صاحب سهمیه کرد

به گزارش  فالنا به نقل از اداره  ورزش وجوانان شهرستان فلاورجان عادل نجفی ووشو کار جوان تیم منتخب استان موفق شد در مسابقات انتخابی تیم ملی در شهر بندر عباس  سهمیه حضور در اردو تیم ملی را کسب کندنجفی در طی سال های اخیر در مسابقات کشوری و استانی چندین مقام قهرمانی را کسب کرد […]

به گزارش  فالنا به نقل از اداره  ورزش وجوانان شهرستان فلاورجان عادل نجفی ووشو کار جوان تیم منتخب استان موفق شد در مسابقات انتخابی تیم ملی در شهر بندر عباس  سهمیه حضور در اردو تیم ملی را کسب کند
نجفی در طی سال های اخیر در مسابقات کشوری و استانی چندین مقام قهرمانی را کسب کرد و بعد از مدتها یک ووشو کار از شهرستان فلاورجان موفق شد به اردوی تیم ملی راه پیدا کند
بعد از حضور محسن احمدی مربی توانمند اصفهانی کشورمان در شهرستان فلاورجان ووشو کاران فلاورجانی مقام های خوبی را در سطح استان و کشور کسب کرده اند که حالا با دعوت عادل نجفی به تیم ملی کم کم زحمات هیات ووشو شهرستان و مربیان ووشو بثمر نشسته است.