۱۸:۳۴:۰۹ - یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
مزايده فروش زمين شهرداري كليشاد وسودرجان
به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان –نیوزفلاورجان- مزايده فروش زمين  شهرداري كليشاد وسودرجان به گزارش فالنا از شهرستان فلاورجان شهرداري كليشاد وسودرجان در نظر دارد به استناد مجوزشماره ۹۳/۴/۱۲۹۴  شوراي محترم اسلامي نسبت به فروش ۱۲۰۰متر مربع زمين واقع در بلوار نجات بخش جنب جايگاه CNG جهت احداث جايگاه پمپ بنزين را از طريق آگهي […]

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان --نیوزفلاورجان-

مزايده فروش زمين  شهرداري كليشاد وسودرجان

به گزارش فالنا از شهرستان فلاورجان شهرداري كليشاد وسودرجان در نظر دارد به استناد مجوزشماره ۹۳/۴/۱۲۹۴  شوراي محترم اسلامي نسبت به فروش ۱۲۰۰متر مربع زمين واقع در بلوار نجات بخش جنب جايگاه CNG جهت احداث جايگاه پمپ بنزين را از طريق آگهي مزايده به متقاضيان واجدشرايط واگذار نمايد.
۱-  قيمت پايه ۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال مي باشد ..
۲-شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت رابنمایند.
۳-پيشنهاد دهندگان بايد مبلغ ۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال را بصورت وجه نقد به حساب شماره ۰۱۰۷۲۴۵۹۳۰۰۰۸به نام اين شهرداري نزد بانك ملي شعبه كليشاد وسودرجان واريز ويا معادل آن ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود نمايند.در صورت ارائه چك ويا سفته پیشنهادات آنها مورد بررسی قرارنمي گيرد.
۴-پیشنهاد دهندگان می توانندجهت دریافت برگ آگهی وضمائم مربوطه یا اطلاعات بیشتر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه  مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ به شهرداری کلیشاد وسودرجان مراجعه وپس از واریز مبلغ ۲۱۸/۰۰۰ ریال بحساب ۰۱۰۵۹۸۶۰۲۶۰۰۱بنام این شهرداری نزد بانک ملی نسبت به دریافت فرمهای مربوطه از واحد دبیرخانه اقدام نماید.
۵-پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا روز چهارشنبه  مورخ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ در دو پاکت لاک ومهر شده (پاکت الف) شامل: سپرده شركت درمناقصه پاكت ب )شامل : محتوی برگ آگهی  وپیشنهاد قیمت که به  عددوحروف نوشته وزیرکلیه اوراق آن مهر وامضاء وآدرس وشماره تلفن ذکرشده باشد)را به دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت دارند.
۶-پیشنهادات رسید ه در ساعت ۱۵روزشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ با حضور اعضاء کمیسيون عالی معاملات شهرداری که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز وقرائت خواهد شد.
۷-کمیسيون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده ویا مبهم ویا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد وکمیسیون ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی ونتیجه را اعلام خواهد کرد مهلت مقرر با نظر شهردار تا بیست روز قابل تمدید است .
۸-سپرده نفر اول ودوم وسوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماندوچنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط وقراردادبا نفر دوم منعقد خواهد شد وچنانچه نفر دوم وسوم نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند سپرده آنها بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۹-فروش زمين بصورت نقدي بوده وشهرداري از پذيرش چك هاي مدتي معذور مي باشد
۱۰-پيشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن مي بايست كل بهاي زمين را طي يك فقره چك در وجه شهرداري به مدت حداكثر يك هفته پرداخت درغير اينصورت زمين به نفر بعدي واگذار مي گردد وسپرده ايشان به حساب درآمد شهرداري واريز مي شود
۱۱-شهرداري به تقاضاهاي مبهم ومخدوش ترتيب اثر نخواهد داد
۱۲-پيشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن چنانچه از پيشنهاد خود منصرف شوند چك ضميمه به حساب شهرداري منظور وحق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت وزمين به نفر بعدي واگذار مي شود.
۱۳-پیشنهاد دهندگان بایستی ذیل این ورقه را به منزله قبولی شرایط آن مهر و امضاء نموده و ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.
۱۲-شخص برنده ملزم به ساخت و راه اندازی جايگاه پمپ بنزين  ظرف مدت حداکثر یکسال مي باشد.
۱۴-پيشنهاد دهندگان مي بايست مشخصات خود وشماره و تاريخ آگهي –شماره تلفن همراه يا تلفن ثابت خود را بر روي پاكت ها قيد نمايند.
 ۱۵- برنده مزايده مي بايستي نسبت به رعايت كليه قوانين ومقرارت شهرداري اقدام نمايد
۱۶-پیشنهاد دهندگان بایستی قیمت پیشنهادی خود را بر اساس هر متر مربع اعلام نمايد- برنده مزایده باید کل مبلغ زمین را بصورت نقدی و ظرف یک هفته  به شهرداری پرداخت نماید
۱۷-هزینه آگهی در روزنامه بعهده برنده مزايده مي باشد .
عباس مرادی
شهردار کلیشاد وسودرجان

انتهای پیام/ کپی برداری فقط باذکرمنبع " نیوز فلاورجان "بلامانع است

تماس با ما 09133387447 **09137828144

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب