اسفندیار ریاحی  بعنوان مدیر جدید آبفار شهرستان فلاورجان معرفی شد

اسفندیار ریاحی بعنوان مدیر جدید آبفار شهرستان فلاورجان معرفی شد

در آئینی با حضور مهندس هدایت فرماندار شهرستان فلاورجان و مدیر کل آب  و فاضلاب روستایی استان مهندس قرائتی و هیئت همراه آقای اسفندیار ریاحی  بعنوان مدیر جدید معرفی و از زحمات آقای رجبعلی امینی تقدیر بعمل آمد. همچنین در این دیدار در خصوص مصرف بهینه آب و سازگاری با کم آبی مباحثی بسیار خوبی

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc