تعلیم و تربیت فرایندی مداوم و مستمر است و تعطیلات پایان سال نباید توقفی برای روند تعلیم و تربیت باشد

مدیر آموزش و پرورش همچنبن اظهار امیدواری نمود در زمینه استفاده از اوقات فراغت دانش آموزان آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین دستگاه متولی این امر و سازمان های دیگر نقش حمایتی و کمک دهنده داشته باشند.؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc