برگزاری آزمون پایانی طرح بزرگ قرآنی آیه های همدلی در قهدریجان

آزمون پایانی طرح آیه های همدلی در موسسه دارالقرآن الکریم نورالجنان بشری قهدریجان برگزار شد  آزمون طرح آیه های همدلی با محوریت حفظ و مفاهیم سوره حجرات   به صورت همزمان در سراسر کشور  صبح روزجمعه ۵شهریور ماه باحضور بیش از ۶۰ نفر از شرکت کنندگان درموسسه دارالقرآن الکریم نورالجنان بشری قهدریجان شهرستان فلاورجان انجام گردید طرح

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc