جریمه ۳۹۲میلیون ریالی دوواحدصنعتی ویک دامداری آلاینده محیط زیست درشهرستان فلاورجان

جریمه ۳۹۲میلیون ریالی دوواحدصنعتی ویک دامداری آلاینده محیط زیست درشهرستان فلاورجان

در شهرستان فلاورجان حدود 200 واحد صنعتی  مستقر می باشدکه 2واحد صنعتی آلاینده در این شهرستان به دلیل رعایت نکردن الزامات زیست محیطی و نداشتن فیلتر هوا به پرداخت جریمه نقدی 360میلیون ریالی و رفع آلایندگی  توسط دادگاه محکوم شدند؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc