دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر شهر بهاران ثبت نام می نماید

دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر شهر بهاران در مقطع کاردانی ومقطع کارشناسی  ثبت نام می نماید دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگرواحد ۲۳(شهر بهاران)   در رشته های ذیل ویژه ورودی  مهر ماه ثبت نام می نماید رشته های مقطع کاردانی دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگرواحد ۲۳(شهر بهاران):  حسابداری دولتی- حسابداری صنعتی -فناوری اطلاعات -ماشین افزار-

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc