هدف اصلی طرح هجرت سه ، معرفت افزایى مبتنى بر ارزشهاى دینى/بازدید مسئولین شهرستان فلاورجان از طرح هجرت ٣

  به نقل از  مرکز اطلاع رسانى و روابط عمومى آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان ، دکتر کمالى مدیرآموزش و پرورش  فلاورجان در بازدید از چند واحد آموزشى به همراه دیگرمسئولین شهرستان ضمن تشکر و خداقوت و آرزوى توفیق روزافزون براى مجریان طرح ، اظهار داشت : امسال طرح هجرت ٣ با هدف معرفت افزایى مبتنى

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc