مراسم افتتاحیه طرح هجرت در دبیرستان امام خمینی فلاورجان برگزار گردید .

مراسم افتتاحیه طرح هجرت  در دبیرستان امام خمینی  فلاورجان برگزار گردید . مراسم افتتاحیه طرح هجرت با حضور تنی چند از مسئولین سپاه پاسداران ناحیه فلاورجان  وآموزش و پرورش فلاورجان و دانش آموزان بسیجی مجری طرح ، در دبیرستان امام خمینی برگزار گردید . در این مراسم  رحیمی معاون پرورشی مدیریت آموزش و پرورش فلاورجان