نجات دوپرنده شکاری نابالغ توسط دوستداران محیط زیست فلاورجانی

نجات دوپرنده شکاری نابالغ توسط دوستداران محیط زیست فلاورجانی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان خبر از تحویل دوپرنده شکاری نابالغ به این اداره از سوی دوستداران محیط زیست داد. به گزارش نیوز فلاورجان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان، با مشارکت و همکاری شهروندان فلاورجان تعداد دو پرنده سارگپه و دلیجه  از مرگ

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc