روابط عمومی ضعیف در برخی ادارات شهرستان فلاورجان

ارائه خبر از خدمات و کارهای انجام شده در جمهوری اسلامی مهمترین وظیفه خبر نگاران است این در حالی است برخی از روابط عمومی ها در شهرستان در امر اطلاع رسانی خدمات از طریق سایت های خبری کوتاهی می کنند. روابط عمومی در هر یک ادارات یکی از اساسی ترین و مهم ترین واحد ها

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc