پیگیری قدرالسهم دهیاریها با سازمان حمل و نقل جمعی شهرداریهای شهرستان فلاورجان

به نقل از روابط عمومی سازمان حمل و نقل جمعی شهرداریهای شهرستان فلاورجان نشست مدیرعامل و کارشناس سازمان حمل و نقل جمعی شهرداریهای شهرستان فلاورجان با مهندس جعفرزاده معاون محترم فرماندار و بخش داران محترم شهرستان برگزار شد این نشست  در خصوص پیگیری قدرالسهم دهیاریها روز یک شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۷ در سالن جلسات این سازمان

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc