ساعدی :قول می دهم تا ۱۰ روز آینده  موضوع آب آشامیدنی مدیریت شود

سرپرست فرمانداری شهرستان فلاورجان در  در مراسم تودیع و معارفه عنوان کرد: مایه افتخار است که در سنگر جدید بتوانیمبخشی از  مسائل و مشکلاتی که در شهرستان وجود دارد با هماهنگی کامل و با استفاده از نظرات استاندار محترم حل شود علی ساعدی در ادامه با تشکر از ابراز محبت معاونت محترم استاندار افزود: انشالله… ادامه خواندن ساعدی :قول می دهم تا ۱۰ روز آینده  موضوع آب آشامیدنی مدیریت شود