شرکت داروسازی امین :واحد نمونه صنعتی/ شفاف ترین ناشر بورسی/

 روز داروساز(۵ شهریور) شرکت داروسازی امین در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ لوح و تندیس واحد نمونه صنعتی از سازمان صنعت ، معدن و تجارت  استان اصفهان گردید . این موفقیت ها  به پاس تلاش های این مجموعه در راستای تولید مستمر و تحقق اهداف توسعه صنعتی در سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل کسب گردیده است.

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc