شورای فرهنگ عمومی شهرستان فلاورجان تشکیل شد

شورای فرهنگ عمومی شهرستان فلاورجان تشکیل شد

دراین جلسه انعقادتفاهم نامه گردشگردی  با رویکرد اشتغال ،تبادل فرهنگی، علمی، اقتصادی ،میراث فرهنگی ، همچنین ستاد اوقات فراغت و ساماندهی امور جوانان مطرح وموردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc