کیل گیری از گلخانه گل رز واقع در محله مینادشت شهر ایمانشهرانجام شد .

به گزارش کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان  ، در مورخ ۲۲/۴/۹۵ کیل گیری از گلخانه گل رز شاخه بریده به روش هیدروپونیک واقع درمینادشت  با حضور نمایندگان ترویج و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان ، کارشناسان ترویج وباغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان انجام گرفت . این گلخانه به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع از

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc