آغاز برداشت سیب زمینی بهاره از مزارع شهرستان فلاورجان

برداشت سیب زمینی  بهاره در شهرستان فلاورجان آغاز گردید بهرام کریمی مدیرجهادکشاورزی شهرستان فلاورجان ، برداشت سیب زمینی در سطح ۲۰۰۰ هکتار از اراضی شهرستان فلاورجان با متوسط عملکرد ۳۵ تن در هکتار آغاز گردید . پیش بینی می شود حدود ۷۰۰۰۰ تن محصول ، برداشت و به بازار مصرف ارائه گردد .   فردین ابراهیمی

شروع کاشت ذرت در مزارع شهرستان فلاورجان

به نقل از  روابط عمومی  جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان، کاشت ذرت در شهرستان فلاورجان آغاز شد.امسال نزدیک به ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان فلاورجان به کشت ذرت اختصاص می یابد. با توجه به تداوم خشکسالی در منطقه و کاهش منابع آبی در شهرستان، جهت حفظ سطح کاشت و تولید، شیوه آبیاری مزارع اصلاح و بدین

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc