بازدید فرماندار شهرستان فلاورجان ازاتاق فرمان اورژانس شهرستان و پست ایمنی نوروزی اتوبان ذوب آهن

بازدید فرماندار شهرستان فلاورجان ازاتاق فرمان اورژانس شهرستان در فلاورجان و پست ایمنی نوروزی اتوبان ذوب آهن فرماندار شهرستان فلاورجان و مسئول ستاد خدمات سفر شهرستان باحضور جعفر زاده معاون ،موسوی بخشداررمرکزی وعسکری کارشناس دفتر مدیریت بحران فرمانداری امروز سه شنبه اول فروردین با حضور در یکی از پست های ایمنی و سلامت نوروزی شهرستان

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc