ستادهای اسکان فرهنگیان در شهرستان فلاورجان آماده پذیرش مسافران نوروزی هستند.

مدیر محترم آموزش و پرورش در جلسه ی ستاد اسکان مهمانان نوروزی اظهار داشت : ستادهای اسکان فرهنگیان در شهرستان فلاورجان اصفهان از هر نظر آماده پذیرش مسافران نوروزی هستند.  کمالی مدیر محترم آموزش و پرورش فلاورجان اظهار داشت : « شهرستان فلاورجان همچون شهرهای دیگر استان اصفهان با جذابیتها و آثار دیدنی منحصر به

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc