روستای هویه شهرستان فلاورجان قطب اصلی گردشگران ایتالیایی در دو هفته ی گذشته

گروه ششم از گردشگران ایتالیایی عصر امروز از برجهای تاریخی روستای هویه دیدن کردند. گردشگران که عمدتا از بازنشستگان ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی ایتالیا بودند این اثار را نوعی جاذبه منحصر بفرد خوانده و افزودند: نهادهای مرتبط و دولت بایستی هر چه سریعتر نسبت به تعمیر و مرمت این اثار اقدام نماید چرا

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc