اطلاعیه جهاد کشاورزی فلاورجان در موردمدیریت کاشت تا برداشت زعفران /طلای سرخ

زعفران زعفران گیاهی است نیمه گرمسیری و در نقاطی که دارای زمستانهای ملایم و تابستان گرم و خشک باشند به خوبی می‌روید. دوران رشد آن مصادف با پائیز، زمستان و اوایل بهار است. دوره خواب یا استراحت زعفران تابستان است لذا بارندگی یا آبیاری در این ایام برای گیاه مضر است. اراضی آفتاب گیر و

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc