مراسم عزای حضرت امام صادق علیه السلام با حضورپرشکوه مردم شهربهاران برگزارشد

قافله عزای حضرت امام صادق علیه السلام با حضورپرشکوه مردم شهربهاران برگزارشد روزشنبه مصادف باشهادت  امام بزرگوار حضرت امام صادق علیه السلام  دسته عزاداری راس ساعت ۱۰:۳۰صبح از محله سهلوان باحضورپرشورمردم سهلو ان   شهربهاران اغازشد وبه سمت محله باغکومه به حرکت درامد ساعت ۱۱با استقبال مردم خون گرم محله باغکومه شهربهاران  قافله عزابه محله باغکومه

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc