،جلسه مبارزه با شیوع بیماری آنفلوانزای مرغی درشهرستان فلاورجان برگزارشد

،جلسه  مبارزه با شیوع بیماری آنفلوانزای مرغی درشهرستان فلاورجان برگزارشد به گزارش کارشناس امور دام جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان ، جلسه ای تحت عنوان مبارزه با شیوع بیماری آنفلوانزای مرغی درتاریخ ۱۴/۰۴/۹۵ رأس ساعت ۹صبح تشکیل گردید. در طی برپائی جلسه ضمن اشاره بر لزوم همکاری وتلاش مضاعف مسئولین درراستای مبارزه با این بیماری با

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc