شرایط بهره مندی از تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ اعلام شد

به نقل از اداره امور مالیاتی شهرستان فلاورجان شرایط بهره مندی صاحبان مشاغل از تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم اعلام شد شرایط بهره مندی از تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیارات حاصل از مفاد تبصره ماده

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc