"جاری حیات ٩۵ " با حضور گویندگان رادیو اصفهان و مدیران آبفادر شهرستان فلاورجان برگزار شد

نمایشگاه عکس و فیلم سازمان آبفار در شهرستان فلاورجان برگزار شد  “جاری حیات ٩۵ ” با حضور گویندگان رادیو اصفهان و مدیران آبفادر شهرستان فلاورجان برگزار شد اولین جلسه از سلسله نشست های عمومی منطقه ای برنامه مشارکتی رادیویی”جاری حیات ٩۵ ” با حضور گویندگان رادیو اصفهان و مدیران آبفا در سالناجتماعات آبفارفلاورجان واقع

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc