پانزدهم مرداد ماه آخرین مهلت ثبت نام در یازدهمین دوره جشنواره قرآنی مدهامّتان

آیین نامه یازدهمین دوره مسابقات مدهامتان دبیرخانه دائمی جشنواره های فرهنگی و هنری جوانان مساجد کشور در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نیز نشر و ترویج معارف قرآنی و شعائر دینی و همچنین استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری در جهت جذب بیشتر و بهتر آنان به مساجد ، در سالی که از

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc