کشاورزان از عرضه محصول خود امتناع و از خرید تضمینی پیاز استقبال نکردند.

مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: امیدواریم کشاورزان عزیز و زحمت‌کش، با توجه به توصیه‌های کارشناسان و متخصصان اقدام به کشت و فعالیت نمایند تا از بروز هر گونه مشکل در روند کشت و بازرگانی محصولات کشاورزی جلوگیری شود. به نقل روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، آقای مهندس محمد زارع مدیر

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc