اجرای عملیات شستشوی درختان در سطح شهر فلاورجان

اجرای عملیات شستشوی درختان در سطح شهر فلاورجان

عملیات شستشوی درختان سطح شهر ده روز بعد از اتمام مرحله اول سمپاشی انجام می گیرد که این اقدامات نقش بسزایی درکنترل آفات ، کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از طغیان آفات و پدید آمدن طراوت در برگ درختان خواهد داشت .؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc