عدم همکاری ستادانتخابات شهرستان فلاورجان باخبرنگاران

جمعی از اصحاب رسانه  ازمسئولین ستادانتخاباتی شهرستان درعدم همکاری با اصحاب رسانه وعدم وجود جایگاه رسمی برای اصحاب رسانه وخبرنگاران  در حوزه انتخابیه شهرستان فلاورجان گله وانتقاد دارند اصحاب رسانه نقش به‌سزایی درایجاد شور و اشتیاق برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات ایفا می کنند که تمامی مسؤولان  هم موظف به تشویق و ترغیب مردم

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc