متن پیام خداحافظی اصغرهدایت از سمت فرماندار شهرستان فلاورجان

متن پیام خداحافظی اصغرهدایت از سمت فرماندار شهرستان فلاورجان

مسئولیت در فرمانداری شهرستان فلاورجان و خدمت به مردم نجیب،شریف و عزیز آن توفیقی بود که خداوند تبارک و تعالی نصیب این حقیر کرد و از بابت همه نعم و فرصت های فراهم شده بر خود فرض و واجب می دانم که در همه حالات شکرگزار درگاه خدای متعال باشم؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc