پرداخت خسارت خشکسالی مربوط به کل استان می باشد

رئیس مجمع نمایندگان مردم استان اصفهان و  نماینده مردم شهرستان فلاورجان در جواب سوال خبرنگار این پایگاه خبری  که خسارت خشکسالی به کشاورزان شهرستان فلاورجان نیز تعلق  می‌گیرد یا خیر؟ عنوان نمود ند که در جریان سفر معاون اول ریاست جمهوری به استان اصفهان  در این مورد تاکیدشده که هر تصمیمی در پرداخت خسارت عدم کشت

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc