فلاورجان/خیران شرودانی ۶۵ میلیون تومان  برای  آزادسازی زندانیان کمک کردند

فلاورجان/خیران شرودانی ۶۵ میلیون تومان برای آزادسازی زندانیان کمک کردند

جشن جشن گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در جواربارگاه ملکوتی امامزادگان شریف ومیرمرتضی (ع)روستای شرودان ازتوابع شهرستان فلاورجان برگزارگردید كه در این مراسم65 میلیون تومان به صورت نقدی وچندقطعه گواشواره والنگووانگشترطلاجهت كمك به این زندانیان از سوی خیران و نیكوكاران جمع‌آوری شد. ؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc